Disclaimer

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van nieuwstwitter.nl, is het mogelijk dat de informatie die op nieuwstwitter.nl wordt gepubliceerd onvolledig c.q. onjuist is. Nieuwstwitter.nl verzameld nieuws door middel van het gebruik van geautomatiseerde RSS-feeds welke publiekelijk en openbaar uit te lezen zijn. Fouten (in de gegevensverwerking) kunnen niet altijd voorkomen worden. Beweringen en meningen, geuit in de artikelen en mededelingen op de pagina's van nieuwstwitter.nl zijn die van de auteur(s) c.q. bezoekers en niet (noodzakelijkerwijs) die van de redactie, de webmaster, of nieuwstwitter.nl.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op nieuwstwitter.nl geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins.

Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van nieuwstwitter.nl, of met de tijdelijke onmogelijkheid om nieuwstwitter.nl te kunnen raadplegen.

Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die door middel van nieuwstwitter.nl verkregen is. Mocht u het onverhoopt niet eens zijn met bepaalde content op onze site meldt u dit dan vooral direct aan ons via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. Wij zullen dan z.s.m. zorgdragen voor een aanpassing danwel verwijdering van de geautomatiseerde content.

Nieuwstwitter.nl garandeert noch ondersteunt enig product of enige dienst genoemd in deze publicatie, noch staat zij garant voor enige door de vervaardiger van dergelijke producten gedane bewering. Met het oog hierop wordt de lezer altijd aangeraden onafhankelijke inlichtingen in te winnen en/of onderzoek te verrichten voor gebruik van via nieuwstwitter.nl verkregen informatie.

De informatie op nieuwstwitter.nl wordt dagelijks aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.