Advertentie

Advertentie

Follow @DenHaag_nt

In de week van 3 november 2014 beginnen onderhoudswerkzaamheden aan de stoepen, rijbaan en parkeerplaatsen in de Beetsstraat. De werkzaamheden duren 7 weken en worden in fases uitgevoerd. Delen van de stoep en de rijbaan worden afgesloten. Voetgangers kunnen huizen en bedrijven bereiken. Indien nodig worden er loopschotten geplaatst. Veiligheid Parkeer uw auto tijdens de werkzaamheden tijdelijk ergens anders. Ook vraagt de gemeente u om obstakels als bloembakken en fietsen tijdelijk weg te halen. Zo kan het werk veilig gedaan worden en blijft de straat goed bereikbaar voor de hulpdiensten (ambulance, brandweer en politie). De gemeente doet er alles aan om de werkzaamheden...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Onderhoud-stoep-rijbaan-en-parkeerplaatsen-Beetsstraat.htm
 
Woensdag 29 oktober 2014 organiseren de gemeente en de politie een voorlichtingsavond over inbraakpreventie in Wijkcentrum Bezuidenhout-West (Jan van Riebeekplein 29). Tijdens deze informatieavond krijgt u tips om inbraak in uw woning te voorkomen. Ook krijgt u gratis middelen om uw huis te beveiligen tegen inbraak. De avond begint om 20.00 uur en duurt tot 22.00 uur. U kunt binnenlopen vanaf 19.45 uur. Tips Inwoners, politie en gemeente zetten zich samen in om inbraken te voorkomen. Deze aanpak heeft in andere...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Voorlichtingsavond-over-inbraakpreventie-in-Haagse-Hout.htm
 
In het gebied tussen de Laan van Meerdervoort, Waldeck Pyrmontkade, Veenkade, Toussaintkade, Elandstraat en Zoutmanstraat komen ondergrondse restafvalcontainers. Vanaf maandag 3 november 2014 start de gemeente onderzoeken waar de proefsleuven precies kunnen komen. Inspraakperiode en informatieavond
Eerst worden er proefsleuven gegraven om te controleren waar leidingen en kabels in de grond zitten. Als er ergens een proefsleuf gegraven wordt, wil dat niet zeggen dat daar ook een ondergrondse container komt. Als de mogelijke plaatsen voor de containers bekend zijn, komen die in een ontwerp-plaatsingsplan. Daarna kunt u uw mening geven tijdens de inspraakperiode. Die duurt 6 weken. In die 6...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Onderzoek-ondergrondse-afvalcontainers-Zeeheldenkwartier-wijk-45.htm
 
Wethouder Joris Wijsmuller wil graag kennismaken met de bewoners van stadsdeel Segbroek. Hij nodigt de bewoners uit voor een bijeenkomst in theater de Nieuwe Regentes op 28 oktober 2014. 'Vertrouwen op Haags Kracht' is de titel van het nieuwe collegeprogramma van de gemeente Den Haag. Een programma waarin het vertrouwen in de kracht van de bewoners centraal staat. Vanuit die gedachte nodigt wethoude Joris Wijsmuller de bewoners van stadsdeel Segbroek, uit voor een kennismakingsbijeenkomst. Wanneer en waar De bijeenkomst is op dinsdag 28 oktober van 19.30 tot 21.00 uur
Theater de Nieuwe Regentes in de Weimarstraat 63. De zaal gaat om...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Bijeenkomst-met-stadsdeelwethouder-Wijsmuller.htm
 
De gemeente Den Haag nodigt zowel burgers als professionals uit om mee te denken met het nieuw te vormen beleid voor vitale ouderen in een “seniorvriendelijke stad”. Oftewel de kwaliteit van leven van ouderen mogelijk te maken op gebieden zoals vitaliteit, participatie, mobiliteit en veiligheid. Ook voor ouderen geldt dat zij actief en zinvol bezig willen zijn, betrokken willen blijven en bovenal de regie willen houden over hun eigen leven. Wat draagt bij aan Den Haag seniorvriendelijke stad Den Haag seniorvriendelijke stad start met inzicht in wat ouderen onder vitaliteit verstaan en, belangrijker, wat zij nodig hebben om vitaal te...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Den-Haag-seniorvriendelijk-denkt-u-met-ons-mee.htm
 
Vanaf 6 november 2014 worden de ondergrondse restafvalcontainers in Schilderswijk-West (wijk 15) geplaatst. Dit is het gebied tussen de Parallelweg, de Hoefkade en de Wouwermanstraat. Verwacht wordt dat het werk begin december 2014 klaar is. Het werk bestaat uit 2 delen: Eerst worden er betonnen bakken in de grond aangebracht. De bakken worden afgedekt met betonnen platen. Hierna worden de containers in de betonnen bakken gezet. Bewoners krijgen een nieuwe brief met informatie over wanneer zij de containers kunnen gebruiken. Overlast Tijdens de werkzaamheden is overlast niet te vermijden. Er is 2 weken een parkeerverbod. Er komt een bord te staan en de werkplek wordt afgezet....Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Plaatsing-ondergrondse-afvalcontainers-SchildersbuurtWest-wijk-15.htm
 
De werkzaamheden in de Prins Hendrikstraat zijn door onvoorziene omstandigheden later klaar dan gepland. De verwachting is dat het werk in maart 2015 klaar is. De werkzaamheden zouden tot 15 november 2014 duren. In het gedeelte van de Prins Hendrikstraat tussen het Prins Hendrikplein en de Van Diemenstraat kan deze planning nog steeds gehaald worden. Het is dan noodzakelijk dat de aannemer op zaterdag 25 oktober, 1 en 8 november 2014 werkt. De aannemer beperkt de geluidsoverlast op deze zaterdagen zo veel mogelijk. Uitgestelde...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Vertraging-werkzaamheden-Prins-Hendrikstraat.htm
 
Voor het schooljaar 2014-2015 zijn maar liefst 177 matches van naschoolse cursussen tot stand gekomen op initiatief van de jeugdsportcoördinator. Vorig schooljaar waren dat er nog 34. Omdat alle scholen evenveel recht hebben op een match met een jeugdsportcoördinator, regelt bureau Sportmatch van de gemeente Den Haag het matchingssysteem. Bureau Sportmatch koppelt de jeugdsportcoördinatoren aan de scholen. Dat gebeurt aan de hand van de sportplannen die de schoolsportcoördinatoren indienen. Vrije match Sinds 2 jaar hebben jeugdsportcoördinatoren de kans om bij bureau Sportmatch vooraf hun voorkeur aan te geven met welke scholen ze graag gematched willen worden. Deze zogeheten ‘Vrije match’ geeft...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Jeugdsportcoordinatoren-gebruiken-steeds-vaker-Vrije-match.htm
 
Het moderne kunst evenement het 'Volkspaleis' is een maand lang te gast in het Zuiderstrandtheater. Van 18 oktober tot en met 16 november zijn in het Volkspaleis films, geluidskunst en optredens te zien en te beluisteren. Vorig jaar werd de oude Elektriciteitscentrale aan het De Constant Rebequeplein omgetoverd tot Volkspaleis. Dit jaar kiest organisator Galerie West als bijzondere locatie voor het pas geopende Zuiderstrandtheater.
One Mind in a Million Heads
Het belangrijkste werk in de expositie is het geluidskunstwerk 'One Mind in a Million Heads' van kunstenaar Conrad Smolenski en choreograaf Noa Shadur.
Lopend door de grote zaal en over...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Zuiderstrandtheater-toneel-voor-geluidskunst-Volkspaleis.htm
 

Den Haag - Start herinrichting Oude Waalsdorperweg

De gemeente is begonnen met de herinrichting van de Oude Waalsdorperweg. Met de nieuwe inrichting is de verkeerssituatie straks veiliger en voorbereid op de komst van het internationale strafhof. Om verkeersoverlast te beperken, vervangt de gemeente tegelijkertijd het riool. De werkzaamheden duren tot begin mei 2015. De werkzaamheden zijn verdeeld in fasen. In de eerste fase wordt de kruising Van Alkemadelaan - Oude Waalsdorperweg opnieuw ingericht. In deze fase zijn de volgende werkzaamheden: verkeersregelinstallatie (waaronder verkeerslichten) vervangen oude wegverharding verwijderen riolering vervangen tussen...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Start-herinrichting-Oude-Waalsdorperweg.htm
 
Tussen 27 oktober en 19 december 2014 zijn er werkzaamheden aan de fietspaden op de Johan de Wittlaan, in het gedeelte tussen de Johan de Wittlaan en de Jacob Catslaan. Het fietspad krijgt aan beide zijden rood asfalt en de stoepen worden opnieuw bestraat. De werkzaamheden zijn in gedeeltes. Eerst wordt de ene kant van de straat gedaan, daarna de andere kant. maandag 27 oktober tot en met vrijdag 21 november: werkzaamheden in het deel vanaf de Johan de Wittlaan in de richting van de Jacob Catslaan maandag 24 november tot en met 19 december: werkzaamheden in het deel vanaf de Jacob Catslaan in de richting van...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Werkzaamheden-fietspaden-Johan-de-Wittlaan.htm
 

Den Haag - E-mailverkeer gemeente hersteld

Het e-mailverkeer van de gemeente Den Haag heeft vandaag enige tijd stilgelegen in verband met een virus. Het ging om het PostNL-virus, dat via een zogenoemde phishing mail is verspreid. De storing is inmiddels opgelost. Binnen een half uur nadat het virus werd geactiveerd is al het gemeentelijke mailverkeer stilgelegd. Mede dankzij dit snelle ingrijpen heeft het virus zich slechts zeer beperkt kunnen verspreiden. De gegevens die de gemeente Den Haag beheert zijn te allen tijde beschermd geweest. De gemeente update haar virusscanners verschillende...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Emailverkeer-gemeente-hersteld.htm
 
Vanaf 28 oktober 2014 zijn er werkzaamheden aan de pilaren van het Prins Bernhardviaduct. Er komt een ruwe, witte stuclaag op de pilaren. Na het aanbrengen van de nieuwe stuclaag is het niet meer mogelijk om posters op de pilaren te plakken. De werkzaamheden aan de pilaren zijn in 2 fasen. fase 1, van 28 oktober tot 5 november: pilaren Ammunitiehaven en Schedeldoekshaven fase 2, datum nog onbekend: pilaren ter hoogte van de fietsenstalling, het kruispunt en de trambaan Pilaren voetbalkooi De pilaren in de...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Werkzaamheden-aan-pilaren-van-Prins-Bernhardviaduct.htm
 

Den Haag - Herfststorm Den Haag

De door het KNMI verwachte storm zal ook in Den Haag voor zware windstoten en verhoogde waterstanden zorgen. Volgens de voorspellingen treedt hierdoor in de nacht van 21 op 22 oktober 2014 het water van de Tweede Haven in Scheveningen buiten haar oevers. Restaurants langs de Dr. Lelykade zijn op de hoogte gebracht, zodat zij maatregelen kunnen nemen. Waar nodig worden delen van de kade en wegen rondom de Tweede Haven afgezet voor verkeer. Rijkswaterstaat roept ook de eigenaren van strandpaviljoens en het scheepvaartverkeer op...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Herfststorm-Den-Haag.htm
 
De Reitzstraat, Pretoriusstraat en Dora Tamanastraat worden opnieuw ingericht. Tijdens een inloopbijeenkomst op woensdag 5 november licht de gemeente de werkzaamheden toe. De inloopbijeenkomst is op woensdag 5 november 2014 van 17.00 tot 19.00 uur in basisschool De Springbok, Pretoriusstraat 123. Werkzaamheden herinrichting De herinrichting is in fasen. Het gaat om de volgende werkzaamheden:
De Reitzstraat krijgt dezelfde inrichting als de Joubertstraat. De Pretoriusstraat krijgt éénrichtingsverkeer en parkeervakken in de lengte van de straat, behalve in het deel tussen de Paul Krugerlaan en het speelplein. Op het speelplein komt nieuwe bestrating.
De Dora Tamanastraat krijgt een nieuwe rijweg en nieuwe...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Inloopbijeenkomst-Reitzstraat-Pretoriusstraat-en-Dora-Tamanastraat.htm
 

Den Haag - Onderhoud Galileïstraat

In de week van 10 november 2014 start de gemeente met onderhoudswerkzaamheden aan de stoepen, rijbaan en parkeerplaatsen in de Galileïstraat. Het gaat om de volgende werkzaamheden in de Galileïstraat, in het gedeelte tussen de Valkenboslaan en de Marconistraat: vernieuwing huisaansluitingen riool herbestrating rijbaan en stoepen verbreding stoepen op de hoeken van de Marconistraat plaatsing fietsbeugels op de hoeken van de Marconistraat De parkeerplaatsen op de hoeken Galileïstraat/Marconistraat verdwijnen.
Overlast en bereikbaarheid De werkzaamheden zorgen voor (geluids)overlast. Tijdens de werkzaamheden wordt het werkterrein afgezet met verkeersborden en hekken. De gemeente verzoekt de bewoners om: de auto als dat nodig is...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Onderhoud-Galileistraat.htm
 
In strandtent WIJ in Scheveningen organiseert T.O.G. (Training of Greatest) in de nacht van 25 op 26 oktober de Wintertijd Challenge. Als de klok wordt teruggezet voor de wintertijd, klinkt in strandtent WIJ het startschot voor de Wintertijd Challenge: 1 uur en 1 seconde fitnessen op een Beach Workout op het strand. Deelnemers aan de workout betalen inschrijfgeld. Daarnaast is het de bedoeling dat iedereen zo veel mogelijk sponsors verzamelt. De opbrengst gaat naar stichting Spieren voor Spieren. De workout is zo opgezet, dat iedereen op zijn of haar eigen niveau kan meedoen. Meedoen
De Wintertijd Challenge begint om 2.00...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Sporten-voor-goed-doel-in-extra-uur-wintertijd.htm
 

Den Haag - Gemeentebladen week 43, 2014

De gemeente publiceert in het Gemeenteblad dagelijks informatie over vergaderingen, vergunningen, verordeningen en meldingen. De Gemeentebladen met de bekendmakingen zijn per week samengebracht. Het Gemeenteblad verschijnt sinds 27 februari 2014 iedere werkdag. U vindt hierin de bekendmakingen van de werkdag daarvoor. Gemeentebladen van maandag 20 tot en met vrijdag 24 oktober 2014  Gemeenteblad 172, 20 oktober 2014 (PDF, 1619 kB) Het Gemeenteblad verschijnt niet op: donderdag 25 en vrijdag 26 december (Kerst) E-mailservice
Met de 'e-mailservice bekendmakingen' kunt u de gemeenteberichten nu ook via e-mail ontvangen....Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Gemeentebladen-week-43-2014.htm
 

Den Haag - Natuurwerkdag op landgoed Oosterbeek

Voor iedereen die zin heeft om de natuur een handje te helpen, organiseert de gemeente op zaterdag 1 november een natuurwerkdag op landgoed Oosterbeek. Tijdens de nationale natuurwerkdag helpen mensen uit heel het land bij het beheren van natuur en landschap.
Goed om te weten: De natuurwerkdag start om 10.00 uur bij het informatiebord naast de ingang van landgoed Oosterbeek . Landgoed Oosterbeek bereikt u via Landgoed Clingendael, de Van Brienenlaan en de Benoordenhoutseweg. Met de auto bereikt u het landgoed via de...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Natuurwerkdag-op-landgoed-Oosterbeek.htm
 

Zakkendragershuis Schiedam gerestaureerd

 
De gemeente begint in de week van 17 november 2014 met het ophogen van de stoepen, straat en parkeerplaatsen in het Pijlkruidveld. De ophoging is nodig omdat alles is verzakt. De werkzaamheden duren naar verwachting 6 weken. De stoepen, rijbaan en parkeerplaatsen worden met ongeveer 10 centimeter opgehoogd.  Werkzaamheden
Het herbestraten in het Pijlkruidveld wordt in 3 fases uitgevoerd: fase 1: de kruising met Zuringveld fase 2: het gedeelte tussen de kruisingen fase 3: de kruising met het Kattestaartveld. De kruising gaat ongeveer 3 dagen dicht. De rijrichting naar het Kalverveld is afgesloten. Delen van de stoep en de rijbaan worden tijdens de...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Pijlkruidveld-ophogen-stoep-straat-en-parkeerplaatsen.htm