Advertentie

Follow @DenHaag_nt

Den Haag - Gemeentebladen week 48, 2014

De gemeente publiceert in het Gemeenteblad dagelijks informatie over vergaderingen, vergunningen, verordeningen en meldingen. De Gemeentebladen met de bekendmakingen zijn per week samengebracht. Het Gemeenteblad verschijnt sinds 27 februari 2014 iedere werkdag. U vindt hierin de bekendmakingen van de werkdag daarvoor. Gemeentebladen van maandag 24 tot en met vrijdag 28 november 2014  Gemeenteblad 198, 24 november 2014 (PDF, 1612 kB) Het Gemeenteblad verschijnt niet op: donderdag 25 en vrijdag 26 december (Kerst) E-mailservice
Met de 'e-mailservice bekendmakingen' kunt u de gemeenteberichten nu ook via e-mail ontvangen....Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Gemeentebladen-week-48-2014.htm
 

Den Haag - Meer fietsenstallingen in de binnenstad

Door de toename van het aantal bezoekers aan het centrum zijn er steeds meer fietsparkeerplekken nodig. De gemeente gaat daarom in totaal 30 fietsnietjes terugplaatsen in de binnenstad. Op maandag 24 november zijn de eerste nietjes geplaatst op het Spui voor het stadhuis. Om het tekort aan stallingsruimte op korte termijn op te lossen, zorgt Biesieklette voor ruim 700 extra parkeerplaatsen op het Spuiplein en het Rabbijn Maarsenplein. Deze stallingen zijn tot 5 januari 2015 geopend in het weekend en tijdens (extra)...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Meer-fietsenstallingen-in-de-binnenstad.htm
 
Op donderdagavond 20 november is er door verschillende diensten een handhavingsactie gehouden rond het Zuiderpark. Het doel was het verbeteren van de veiligheid en leefbaarheid in Moerwijk en Morgenstond. De actie werd gehouden op basis van verschillende meldingen van bewoners en instanties over overlast en mogelijke wantoestanden. Resultaten Enkele resultaten van de actie zijn: 2 tijdelijke sluitingen van horecapanden ongeveer € 10.000 aan openstaande boetes geïnd 4 uitkeringsfraude ontdekt enkele aanhoudingen, omdat er geen geldig ID -bewijs aanwezig was 12 in beslag genomen auto’s diverse auto’s, waaronder een taxi, kregen een wielklem tientallen woningen en horecazaken bezocht diverse waarschuwingen en boetes uitgedeeld met betrekking tot...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Resultaten-Handhavingsactie-Moerwijk-en-Morgenstond.htm
 

Den Haag - €10 miljoen voor de Binckhorst

Den Haag investeert €10 miljoen in de buitenruimte van de gebieden rond de havens van de Binckhorst om van dit gebied een aantrekkelijke vestigingslocatie te maken. De Binckhorst is een belangrijk economisch gebied waar internationale, ambachtelijke en creatieve bedrijven zijn gevestigd. Ook de komst van de Rotterdamsebaan geeft deze bijzondere binnenstedelijke plek een enorme impuls. Wethouder Boudewijn Revis (Binnenstad en Buitenruimte): "Met deze investering in de gebieden rondom de drie havens, maken we de Binckhorst aantrekkelijker, levendiger en stimuleert het investeringen van marktpartijen. Wie wil er niet varen op of wonen aan de Trekvliet? Dit is een uniek, bijna onontgonnen...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/pers/to/10-miljoen-voor-de-Binckhorst.htm
 

Den Haag - Commissie sprak over topinkomensbeleid

De commissie Bestuur sprak op woensdag 19 november onder meer over het topinkomensbeleid, de algemene subsidieverordening en aanpassing subsidieregelingen, evaluatie alcoholverboden 2013 en de hoofdlijnenbrief preventief polarisatie, radicalisering en jihadisme. Allereerst sprak de commissie over  voortgang van het topinkomensbeleid. De media-aandacht die dit beleid lokaal en landelijk teweeg heeft gebracht, heeft tot meer bewustzijn geleid over de doelmatige besteding van publieke middelen. Mede hierdoor is per 1 januari 2013 de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (WNT) van kracht geworden, waardoor er nu landelijk topinkomensbeleid wordt gevoerd. Ook heeft dit bij instellingen geleid tot interne discussies. Het aantal instellingen...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Commissie-sprak-over-topinkomensbeleid.htm
 

Den Haag - Onderhoud in de Haagse bossen

In de herfst en winter van 2014 onderhoudt de gemeente de Haagse bos- en natuurgebieden. Dit onderhoud bestaat uit dunningswerkzaamheden. In de verschillende bosgebieden van de gemeente worden dan bomen verwijderd. Hierdoor worden de groeiomstandigheden van de blijvende bomen verbeterd. Een gezond bos bestaat namelijk uit diverse soorten bomen, struiken en kruidachtige planten. Dunnen is de belangrijkste maatregel om de balans in een gezond bos te behouden. Meer informatie Kijk voor meer informatie op denhaag.nl/bosbeheer . Gepubliceerd:  21 november 2014 Laatste wijziging:  21 november...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Onderhoud-in-de-Haagse-bossen.htm
 

Den Haag - Commissie sprak over Moerwijk

De commissie Ruimte sprak op woensdag 19 november onder meer over het raadsvoorstel bestemmingsplan Moerwijk en de stand van zaken tender Ockenburgh. Er vond, op verzoek van de fractie PVV, eerst een twee-minuten debat plaats over de brief van wethouder Wijsmuller over het kunstwerk Van Dijckstraat . De fractie vroeg waarom de gemeente eerst niet en nu wel een rol voor zich ziet weggelegd of de gemeente meer gaat bijdragen wanneer de private fondsenwerving niet succesvol zal zijn. Wethouder Wijsmuller antwoordde dat het hier cultureel erfgoed betreft en de gemeente al eerder had aangegeven een financiële bijdrage te doen. Er...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Commissie-sprak-over-Moerwijk.htm
 

Den Haag - Schatvondst van de Rotterdamsebaan

Vrijdag 21 november onthult Joris Wijsmuller, wethouder Cultuur, een schatvondst die is gedaan bij opgravingen op de plek waar de Rotterdamsebaan komt te liggen. De vondst bestaat onder andere uit meer dan 100 zilveren munten uit de Romeinse tijd, is te zien in de tentoonstelling ‘Archeologie achter de duinen' die in het stadhuis aan het Spui staat opgesteld. De onthulling gebeurt om 17.00 uur onder het oog van 600 archeologen die het jaarlijkse archeologencongres ‘De Reuvensdagen' bijwonen dat dit jaar in Den Haag plaatsvindt. Bij de opgravingen vonden de Haagse archeologen onder leiding van Peter Stokkel een Romeins potje met...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/pers/to/Schatvondst-van-de-Rotterdamsebaan.htm
 

Den Haag - Schat gevonden bij Rotterdamsebaan

Bij de opgravingen in het gebied waar de Rotterdamsebaan komt te liggen, is een schat gevonden. De schat wordt vrijdag 21 november in Den Haag onthuld, als afsluiting van het jaarlijks archeologencongres ‘De Reuvensdagen’. De vondst bestaat uit meer dan: 100 Romeinse zilveren munten 6 zilveren armbanden een grote verzilverde mantelspeld  glazen kraaltjes, die waarschijnlijk tot een ketting behoorden. Vanaf 25 november is de schat te zien in het Haags Historisch Museum ( www.haagshistorischmuseum.nl ). Al eerder zijn er bij opgravingen rond de...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Schat-gevonden-bij-Rotterdamsebaan.htm
 

Den Haag - Lezing Kleurrijk verleden

Oud-journalist, Carel Wiemers geeft dinsdag 2 december een lezing geven in het Historisch Informatiepunt over de historie en verhalen van het Haagse Bos. Hij doet dit aan de hand van zijn boek 'Duel op de bloedheuvel'. Het Haagsche Bos is belangrijk bij de ontstaansgeschiedenis van Den Haag. Het veen werd door edelen gebruikt voor de winning van turf en het weiden van hun koeien. In dit oude moerasachtige gebied ligt nu de stadswijk Bezuidenhout.
Het boek beschrijft het kleurrijke verleden van Het Haagse Bos, Bezuidenhout en het Huis ten Bosch, die regelmatig in hun bestaan werden bedreigd en telkens van...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Lezing-Kleurrijk-verleden.htm
 

Den Haag - Fietsnietjes terug in binnenstad

Op maandag 24 november om 11:30 uur plaatst wethouder Tom de Bruijn (Verkeer) op het Spui voor het stadhuis enkele fietsnietjes terug. De Bruijn komt hiermee tegemoet aan de wens van de Haagse gemeenteraad, die vorige week aandrong op terugplaatsing van de fietsnietjes. Er worden op korte termijn 30 fietsnietjes teruggezet in de binnenstad. Vanwege de toename van het aantal bezoekers aan het centrum neemt de behoefte aan fietsparkeerplekken toe. Binnen een jaar komen er 2500 extra plekken bij onder de bibliotheek op...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/actueel/pers/to/Fietsnietjes-terug-in-binnenstad.htm
 
Nederland heeft het Haagse project 'Wat wil jij' van Centrum 16-22 naar voren geschoven voor de European Crime Prevention Award 2014. Elk Europees land kan een project inzenden dat tot doel heeft criminaliteit te verminderen.
 

Den Haag - Stadsboerderijen weer tijdelijk gesloten

Vanwege een nieuwe uitbraak van de vogelgriep zijn de stadsboerderijen in Den Haag tot en met zondag 23 november 14.00 uur gesloten voor publiek. Voor al het pluimvee op de stadsboerderijen in Den Haag geldt sinds zondagmiddag 16 november 2014 een ophok- en afschermplicht. Zo zijn deze dieren afgeschermd voor het publiek en komen ze niet in contact met wilde vogels om verdere verspreiding te voorkomen. Het pluimvee wordt apart verzorgd. Wilt u op de hoogte blijven? Volg het twitteraccount van de stadsboerderijen . Gepubliceerd:  20 november...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Stadsboerderijen-weer-tijdelijk-gesloten.htm
 

Den Haag - Plaatsing fietsbeugels Malakkastraat

In de Malakkastraat worden fietsbeugels bijgeplaatst. In overleg met enkele bewoners is besloten om deze fietsbeugels voor huisnummer 50 te plaatsen. Het idee was in eerste instantie om de fietsbeugels voor huisnummers 56-58 te plaatsen. Hier kwamen vragen over van bewoners. In overleg is daarom voor een andere plek gekozen. Daarnaast was sprake van een uitbouw van de stoep voor het poortje. Die wordt wel volgens het voorgenomen plan aangebracht. Bewonersbrief Omwonenden hebben hierover een brief ontvangen van de gemeente. U kunt de brief...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Plaatsing-fietsbeugels-Malakkastraat.htm
 

Den Haag - Themamiddag Het leven in Nederland

Voor veel nieuwkomers is het leven in Nederland moeilijk. Aanpassen en een goede balans vinden tussen wat u gewend bent en wat u hier verwacht is vaak niet makkelijk. Op 13 december organiseert Stichting Promoveo in samenwerking met Stichting Gobez een themamiddag over het leven in Nederland. Zij nodigen u van harte uit om hierover met elkaar in gesprek te gaan onder leiding van een trainer/adviseur. Doel van deze middag is samen ervaringen uitwisselen en van elkaar leren. Wanneer Zaterdag 13 december...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Themamiddag-Het-leven-in-Nederland.htm
 
De gemeente heeft De Erkenning 'Wij werken mantelzorgvriendelijk' ontvangen, omdat zij het thema werk en mantelzorg bekend en bespreekbaar maakt binnen de organisatie. De gemeente stelt werknemers actief op de hoogte van verlofregelingen en is er beleid om medewerkers naar oplossingen voor mantelzorg te laten zoeken.
De gemeente promoot het thema in de stad. Dat doet zij onder andere door het organiseren van: Wethouder Karsten Klein kreeg de erkenning ‘wij werken mantelzorgvriendelijk’ uit handen van Margreet Woessner van Stichting Werk en...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Gemeente-krijgt-De-Erkenning-voor-Mantelzorgbeleid.htm
 
Welke invloed heeft de steeds verder globaliserende wereld op nationale belangen. Wat zijn de risico's en kansen van internationalisering en wat betekent dit voor de Nederlandse democratie? Op woensdag 3 december 2014 gaan diverse mensen hierover met elkaar in debat. Organisatie Het debat wordt georganiseerd door ProDemos , Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO), Nieuwspoort en het Montesquieu Instituut.
Praktische informatie Datum: Woensdag 3 december om 17.15 tot 18.30 uur Locatie: Internationaal Perscentrum Nieuwspoort, Lange Poten 10 te Den Haag Aanmelding U...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Nationaal-belang-in-een-internationale-wereld.htm
 

Den Haag - Herinrichting Schimmelweg 409-469

Vanaf woensdag 26 november 2014 gaat de gemeente Schimmelweg 409-469 opnieuw inrichten. De verwachting is dat het werk op vrijdag 19 december is afgerond. In de 1e fase van de werkzaamheden wordt de Schimmelweg tussen de Alberdingk Thijmstraat en de Lidewijdestraat afgesloten voor het verkeer en wordt alle bestrating weggehaald. Als de werkzaamheden in dit deel van de straat klaar zijn, start het werk in het deel tussen de Lidewijdestraat en de Beetstraat. Bij de herinrichting van de straat wordt het huidige profiel in stand gehouden. Overlast en bereikbaarheid U kunt uw woning tijdens de werkzaamheden bereiken via loopschotten. Voor...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Herinrichting-Schimmelweg-409469.htm
 
Afgelopen maandag 17 november is in een deel van de omgeving van de Valkenboslaan de openbare verlichting uitgevallen. Oorzaak is, volgens onderhoudsaannemer Ziut, de oude bekabeling in de grond. Binnenkort worden de oude kabels vervangen. Het gaat om het gebied van de volgende straten: Marconistraat Galileistraat Valkenboslaan Amperestraat Copernicuslaan/straat Totdat de nieuwe kabels zijn gelegd, doet de gemeente er alles aan om de verlichting zoveel mogelijk te laten branden. Bewoners rondom de Valkenboslaan wordt gevraagd om eventuele andere storingen van de openbare verlichting...Lees meer http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Storing-straatverlichting-omgeving-Valkenboslaan.htm