Follow @eindhoven_nt

Bekijk de agenda en statenstukken en kijk de vergadering terug. Bespreekstukken met stemming PS hebben de volgende voorstellen behandeld en hierover gestemd. Statenvoorstel 60/17 Logistics Community Brabant 
Dit voorstel is unaniem aangenomen. Statenvoorstel 58/17 Heffingsverordening landinrichtingskosten Noord-Brabant
Dit voorstel is unaniem aangenomen. Statenvoorstel 67/17 8e wijzigingsverordening Provinciale Milieuverordening Noord-Brabant 2010 voor wat betreft de onderdelen grondwaterbescherming en stiltegebieden            
Dit voorstel is unaniem aangenomen. Statenvoorstel 61/17 Toestemming Provinciale Staten tot wijziging van de gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
Dit voorstel is aangenomen. De fracties van VVD, SP, PVV, D66, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, Partij voor...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/overzicht-besluiten-provinciale-staten-17-november-2017.aspx
 
Vincent van Gogh (1853-1890), Collse watermolen, mei 1884, olieverf op doek, 60,5 x 80 cm - verworven met steun van de provincie Noord-Brabant, Vereniging Rembrandt, Mondriaan Fonds en het legaat mevrouw H.M.J. van Oppenraaij Dit lentelandschap met een watermolen met rode daken is een relatief heldere en kleurrijke voorstelling in het Brabantse oeuvre van Van Gogh. Het is een van de weinige belangrijke schilderijen uit de Brabantse periode van Van Gogh dat nog in particulier bezit was. Het schilderij werd verworven voor een bedrag van bijna € 3 miljoen (hamerprijs 2,6 miljoen dollar). Precies een jaar eerder verwierf het museum...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/van-goghs-collse-watermolen-definitief-terug-in-brabant.aspx
 
Van links naar rechts: Harry Verhoeven, commissaris Wim van de Donk, Anna Uitde Haag en Peter-Louis Vrijdag (foto: Angeline Swinkels). Brabant Bokaal De Brabant Bokaal is een onderscheiding die het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant jaarlijks toekent aan personen die zich als vrijwilliger op meer dan bijzondere wijze inzetten voor de Brabantse cultuur en natuur. De onderscheiding wordt uitgereikt sinds 2008. De laureaten van de Brabant Bokaal hebben zich verenigd in Stichting De Brabantse Hoeders. De hoeders kiezen jaarlijks in samenspraak met het Cultuurfonds een nieuw cultureel project. Anna Uitde Haag Voor haar grote verdienste voor het vak van cabaretier in...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/brabant-bokaal-voor-anna-uitde-haag-harry-verhoeven-en-peter-louis-vrijdag.aspx
 

Brabant maakt sporten met een beperking makkelijker

Daarvoor is er Wheels2Sport, een initiatief dat de provincie Noord-Brabant ondersteunt met een subsidie van 82.500 euro, vanaf nu tot november 2020. Een van de doelen in het sportplan van de provincie is dat de komende jaren 50.000 extra mensen met een beperking gaan sporten of bewegen. Een van de obstakels om te beginnen met sporten is de beschikbaarheid van hulpmiddelen. Voor mensen met een beperking is sporten niet vanzelfsprekend. Zonder hulp van sporthulpmiddelen is het voor hen vaak zelfs onmogelijk om te gaan sporten. Bovendien: als je wilt gaan sporten maar niet weet wat je leuk vindt, is het...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/brabant-maakt-sporten-met-beperking-makkelijker.aspx
 

Provinciale Staten stellen begroting 2018 vast

De provincie heeft in 2018 circa € 1,23 miljard te besteden. Behalve voor de uitvoering van de afspraken in het bestuursakkoord, willen Gedeputeerde Staten in 2018 extra middelen uittrekken voor onder meer digitalisering, de transitie van de veehouderij, de woningmarkt, een vitale bodem en de toekomst van mobiliteit. Bekijk de begroting online . Bekijk de vergadering terug via www.brabant.nl/pslive . Bespreekstukken, inclusief stemming Begroting 2018: e r is ingestemd met de Begroting 2018 op basis van 2 deelbesluiten: Besluit I 66/17 Begroting 2018 Besluit II 66/17 Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2018 Beide deelbesluiten zijn aangenomen. De fracties van VVD, CDA,...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/provinciale-staten-stellen-begroting-2018-vast.aspx
 

Provincie draagt sportbeleid over aan BrabantSport

Foto: Wim Hollemans Donderdag vond de officiële kick-off plaats in het Parktheater in Eindhoven met medewerking van onder andere Bob van Oosterhout (directeur Triple Double), ambassadeur Pieter van den Hoogenband en topwielrenster Marianne Vos. Onder leiding van gastpresentator Peter Heerschop droeg gedeputeerde Henri Swinkels het stokje over aan Michel Reinders, directeur van BrabantSport. Swinkels: “We zoeken verbinding. We willen echt naar buiten, ‘in het veld staan’ en kijken waar bedrijfsleven, onderwijs, overheden en de sport zelf behoefte aan hebben.” Ambitie In de afgelopen jaren heeft de provincie op het gebied van sport veel bereikt. “We vinden sport belangrijk omdat...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/provincie-draagt-sportbeleid-over-aan-brabantsport.aspx
 

Sneller en langer groen voor fietsers in Den Bosch

Vandaag maakten gedeputeerde Christophe van der Maat van de provincie en wethouder Jos van Son van de gemeente ’s-Hertogenbosch als eerste gebruik van het nieuwe slimme verkeerslicht. In totaal worden komend jaar in ‘s-Hertogenbosch 10 slimme verkeerslichten geplaatst. Van der Maat: “Met dit soort nieuwe technieken kunnen we het nog aantrekkelijker maken om de fiets te pakken. Tel daar bijvoorbeeld de aanleg van een snelfietsroute en goede fietsenstallingen bij op en de fiets wordt zo een steeds sneller, goedkoper en gezonder alternatief voor de auto.” Communiceren met verkeerslicht Om ervoor te zorgen dat het slimme verkeerslicht sneller en eventueel langer...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/sneller-en-langer-groen-voor-fietsers-in-shertogenbosch.aspx
 
De executoriale veiling van de jachthaven wordt uitgesteld om de veilingvoorwaarden aan te scherpen, zodat alleen integere kopers in aanmerking komen voor een gunning. De provincie neemt deze stap omdat er aanwijzingen zijn voor mogelijke ongewenste ontwikkelingen. Het saneren van een uit de hand gelopen situatie is ingewikkeld en kostbaar. Met het overnemen van de schuld is € 1,5 miljoen gemoeid. De provincie verwacht dat de opbrengsten van een verkoop voor inkomsten zorgen die het bedrag deels dekken. In welke mate dat het geval zal zijn, is niet te voorspellen. De overname van de vordering op het failliete Hermenzeil betekent...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/provincie-neemt-vordering-op-jachthaven-hermenzeil-in-geertruidenberg-over.aspx
 
Gedeputeerde Anne-Marie Spierings reikt de Agrofoodpluim van oktober uit aan dit ondernemende stel, die uit een lastige beslissing een succesvolle onderneming wisten neer te zetten. Toen de varkenspest in 1997 uitbrak en er veel nieuwe regels voor veehouders werden ingesteld, stelden Henk en Anja van den Broek zich de vraag: willen we dit blijven doen tot ons pensioen? Met een gemiddeld Brabants varkensbedrijf met zo’n 1000 vleesvarkens, 150 zeugen en een aantal hectare snijmais was het niet gemakkelijk boeren in die periode. “Uiteindelijk hebben we de stoute schoenen aangetrokken en meegedaan aan de opkoopregeling. Dan rest de vraag: wat nu?”...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/jubilerend-hullie-ontvangt-agrofoodpluim.aspx
 

Inpassingsplan Oostelijke Langstraat ter inzage

Gedeputeerde Staten stelden deze week het ontwerp inpassingsplan vast. Bekijk de Statenmededeling . Visualisatie Sinds de stuurgroep GOL in december 2016 de voorkeursvariant vaststelde, werkt de provincie aan het inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan). Op de website www.oostelijkelangstraat.nl/visualisatie staat een visualisatie van het inpassingsplan. Op luchtbeelden is vanuit verschillende locaties te zien hoe het gebied er nu en hoe het er straks uitziet.  Baardwijkse Overlaat In het ontwerp inpassingsplan zijn reacties uit het vooroverleg met medeoverheden meegenomen. Ook contact met andere betrokkenen heeft tot aanpassingen geleid. Zo zijn gesprekken gevoerd over diverse ontwikkelingen in de Baardwijkse Overlaat. Mede op verzoek van Provinciale...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/inpassingsplan-gol-ter-inzage.aspx
 
De provincie wil een verdere concentratie van vee in delen van Noord-Brabant tegengaan en tegelijk leegstand van stallen voorkomen. De provincie heeft daartoe in Midden- en Oost-Brabant zes zogenaamde Stalderingsgebieden ingesteld, waarbinnen stallen ‘gestaldeerd’ moeten worden. Die gebieden variëren in grootte van vijf tot elf gemeenten. Voor iedere 100 vierkante meter nieuwe stal moet daarom binnen hetzelfde stalderingsgebied 110 m2 aan andere stallen worden gesaneerd. De voornaamste taak van het stalderingsloket is erop toezien dat de stalderingsregeling goed wordt uitgevoerd. Het stalderingsloket toetst op basis van de door een ondernemer aangeboden bewijsstukken of hij een stalderingsbewijs krijgt. Daarnaast heeft het...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/stalderingsloket-officieel-geopend.aspx
 

Designprijs Cultuurfonds voor Piet Hein Eek

De Designprijs wordt vanaf nu iedere 2 jaar toegekend, beurtelings aan een gearriveerd ontwerper en aan een aankomend talent. Aan de Designprijs is een bedrag van € 10.000 verbonden. “Duurzaamheid gaat niet alleen over materiaalgebruik, maar vooral ook over mensen en het behouden van de kennis en ervaring die voortkomt uit langdurige samenwerking. “, aldus Piet Hein Eek in zijn dankwoord.  Kind blijven Commissaris van de Koning en voorzitter van het Cultuurfonds Brabant Wim van de Donk, sloeg Piet Hein Eek symbolisch tot ridder in de ‘Design orde’ met een zwaard ontworpen door Ted Noten. Eek mag het zwaard behoeden...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/oktober/designprijs-cultuurfonds-uitgereikt-aan-piet-hein-eek.aspx
 

Nieuwe toekomst voor Mariada Roosendaal

In de kapel worden culturele en maatschappelijke functies gecombineerd met horeca, en in de binnentuin  komt een ‘Stroomgaard’, een proeftuin voor innovaties op het gebied van onder neer energietransitie en duurzaamheid. Uit bijna 20 plannen is gekozen voor het plan van BVR.