Inpassingsplan Oostelijke Langstraat ter inzage

Inpassingsplan Oostelijke Langstraat ter inzage

Gedeputeerde Staten stelden deze week het ontwerp inpassingsplan vast. Bekijk de Statenmededeling .

Visualisatie

Sinds de stuurgroep GOL in december 2016 de voorkeursvariant vaststelde, werkt de provincie aan het inpassingsplan (provinciaal bestemmingsplan). Op de website www.oostelijkelangstraat.nl/visualisatie staat een visualisatie van het inpassingsplan. Op luchtbeelden is vanuit verschillende locaties te zien hoe het gebied er nu en hoe het er straks uitziet. 

Baardwijkse Overlaat

In het ontwerp inpassingsplan zijn reacties uit het vooroverleg met medeoverheden meegenomen. Ook contact met andere betrokkenen heeft tot aanpassingen geleid. Zo zijn gesprekken gevoerd over diverse ontwikkelingen in de Baardwijkse Overlaat. Mede op verzoek van Provinciale

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/inpassingsplan-gol-ter-inzage.aspx