Provinciale Staten stellen begroting 2018 vast

De provincie heeft in 2018 circa € 1,23 miljard te besteden. Behalve voor de uitvoering van de afspraken in het bestuursakkoord, willen Gedeputeerde Staten in 2018 extra middelen uittrekken voor onder meer digitalisering, de transitie van de veehouderij, de woningmarkt, een vitale bodem en de toekomst van mobiliteit. Bekijk de begroting online .

Bekijk de vergadering terug via www.brabant.nl/pslive .

Bespreekstukken, inclusief stemming

Begroting 2018: e r is ingestemd met de Begroting 2018 op basis van 2 deelbesluiten:

  • Besluit I 66/17 Begroting 2018
  • Besluit II 66/17 Heffingsverordening opcenten motorrijtuigenbelasting Noord-Brabant 2018

Beide deelbesluiten zijn aangenomen. De fracties van VVD, CDA,

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2017/november/provinciale-staten-stellen-begroting-2018-vast.aspx