Eindhoven http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws Wed, 21 Feb 2018 18:17:34 +0100 nl-nl NLdoet in Brabant - Provincie Noord-Brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1162580-nldoet-in-brabant-provincie-noord-brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1162580-nldoet-in-brabant-provincie-noord-brabant
NLdoet in Brabant - Provincie Noord-Brabant

Op ruim 600 locaties in Brabant wordt dan nuttig werk verzet door de vrijwilligers die zich hebben aangemeld. Vrijwilligers zijn enorm belangrijk voor de Brabantse samenleving. Daarom ondersteunt de provincie de NLdoet actie door deze actief te promoten. Op 10 maart sluiten ook de gedeputeerden en de commissaris van de Koning zich hierbij aan.

Doe mee

Zoek een leuke klus uit en vul het aanmeldformulier in op: nldoet.nl
Aanmelden kan individueel of als groep.

14e editie

Het Oranje Fonds organiseert NLdoet in 2018 voor de 14e keer. Tijdens de editie van 2017 zijn ruim 9.000 klussen geklaard, waarvan een groot deel in Brabant.

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/nl-doet-in-brabant.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Wed, 21 Feb 2018 13:20:00 +0100
Prijsvraag voor vernieuwen platteland - Provincie Noord-Brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1162581-prijsvraag-voor-vernieuwen-platteland-provincie-noord-brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1162581-prijsvraag-voor-vernieuwen-platteland-provincie-noord-brabant

Het platteland zal de komende jaren grote veranderingen ondergaan met grote kansen, maar ook stevige uitdagingen, zoals de transitie van de veehouderij, klimaatverandering, de wateropgave, natuurbeheer, energietransitie en dierziektes. Ook vergrijzing en een krimpende bevolking vragen om aanpassingen van de inrichting van het platteland. Daarnaast zullen veel boeren zonder opvolgers of toekomstperspectief hun bedrijf stoppen. Stallen en schuren komen hierdoor in rap tempo leeg te staan, in Brabant loopt de leegstand naar verwachting op tot 6,2 miljoen m2 in 2030 (ongeveer een kwart van alle stallen en schuren).

Rijksbouwmeester Floris Alkemade: "Er is een omslag nodig op het platteland. De

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/prijsvraag-voor-vernieuwing-platteland.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Wed, 21 Feb 2018 13:06:00 +0100
Provincie ondersteunt start Vuelta in 2020 http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1162544-provincie-ondersteunt-start-vuelta-in-2020 http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1162544-provincie-ondersteunt-start-vuelta-in-2020
Wielrenners in de Vualta 2017

In een latere fase is ook de gemeente 's-Hertogenbosch betrokken. Op basis van het haalbaarheidsonderzoek is de kans reëel dat de Vuelta naar Utrecht/Brabant komt. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant € 950.000 gereserveerd voor ondersteuning van de Vuelta als die inderdaad naar Utrecht/Brabant komt.

Ronde van Spanje

De Vuelta is een impuls voor de wielersport in Brabant. De Ronde van Spanje  biedt een podium om Brabant internationaal te profileren, de mogelijkheid om ervaring op te doen met de organisatie van dergelijke grote (sport)evenementen, en een platform om een impuls te geven aan een aantal provinciale opgaven rond sport, vrijetijdseconomie, mobiliteit (fiets) en

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/provincie-ondersteunt-start-vuelta-in-2020.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Wed, 21 Feb 2018 12:13:00 +0100
Orgelconcert in Provinciehuis - Provincie Noord-Brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1162292-orgelconcert-in-provinciehuis-provincie-noord-brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1162292-orgelconcert-in-provinciehuis-provincie-noord-brabant

Rob Nederlof studeerde orgel, piano en klavecimbel. Hij sloot zijn 3 studies af met de diploma’s Docerend Musicus en Uitvoerend Musicus. Daarnaast volgde hij diverse meestercursussen in binnen- en buitenland en studeerde hij nog een jaar aan de gerenommeerde Folkwang Hochschule in Essen (Duitsland). Hij treedt regelmatig op in binnen- en buitenland, en heeft meegewerkt aan diverse CD-opnamen. Nederlof is docent aan het Factorium in Tilburg en is hij in deze gemeente de vaste organist van de Heuvelse Kerk en de Petrus en Pauluskerk. Ook in de Sint-Jan in Goirle bespeelt hij het orgel.

Lex Bergink studeerde hobo aan het Brabants

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/orgelconcert-in-provinciehuis.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Mon, 19 Feb 2018 14:37:00 +0100
Impuls voor samenwerking in grensgebied de Kempen http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1160871-impuls-voor-samenwerking-in-grensgebied-de-kempen http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1160871-impuls-voor-samenwerking-in-grensgebied-de-kempen
Luchtfoto van De Kempen

Bij de uitvoering van deze projecten werken de 7 overheidspartijen samen met diverse organisaties en private partijen, zoals bijvoorbeeld Industriepark Cranendonck, Natuurmonumenten en Regionaal Landschap Kempen en Maasland.

Projecten

In totaal zijn er nu 43 projecten benoemd waar de partners de komende jaren in investeren en hier kunnen nog nieuwe bijkomen. Zo komt er bijvoorbeeld een route die fietsers langs de toeristische en cultuurhistorisch bijzondere parels van het gebied gaat leiden. Onder de naam ‘Metalot’ werd in 2017 al een nieuwe campus rond de metaalindustrie in Cranendonck ontwikkeld. De eerste 10 studenten streken hier vorig jaar neer en hun aantal

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/impuls-voor-samenwerking-in-grensgebied-de-kempen.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Fri, 09 Feb 2018 08:17:00 +0100
Eigenaren leegstaande stallen grijpen VABimpuls aan http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1160512-eigenaren-leegstaande-stallen-grijpen-vabimpuls-aan http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1160512-eigenaren-leegstaande-stallen-grijpen-vabimpuls-aan

In de eerste 3 maanden maakten 54 eigenaren van lege stallen en schuren in Brabant gebruik van de VABimpuls.

VABimpuls

De voucherregeling biedt eigenaren de mogelijkheid een beroep te doen op onafhankelijke deskundigen van VABimpuls. Zij ondersteunen en adviseren de eigenaar bij het nemen van een beslissing over sloop of herbestemming. De vouchers gelden voor lege stallen en schuren die niet meer voor agrarische doeleinden gebruikt worden. Van de 72 aanvragers die tussen oktober 2017 en januari 2018 een aanvraag indienden, loopt inmiddels met 54 eigenaren een adviestraject. De meeste aanvragen komen uit de gemeenten Sint-Anthonis, Hilvarenbeek, Cranendonck, Deurne en

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/eigenaren-leegstaande-stallen-grijpen-vabimpuls-aan.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Wed, 07 Feb 2018 10:25:00 +0100
120.000 voetbalvelden mais - Provincie Noord-Brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1160473-120-000-voetbalvelden-mais-provincie-noord-brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1160473-120-000-voetbalvelden-mais-provincie-noord-brabant
120.000 voetbalvelden mais - Provincie Noord-Brabant

Het onderzoek naar toekomstige gewassen is een onderdeel van het Uitvoeringsprogramma Plantaardig dat Gedeputeerde Staten hebben vastgesteld. “Als we op lange termijn kijken naar gezonde voeding, klimaatverandering en een gezonde leefomgeving, kan ik me voorstellen dat we tot heel andere keuzes komen dan nu,” aldus Anne-Marie Spierings, gedeputeerde Agrarische ontwikkeling. “Daarover moeten we met elkaar in gesprek.” Zo is mais een goede aanvulling op gras als voer voor melkvee, maar het brengt ook risico’s met zich mee van bijvoorbeeld bodemverdichting, overbemesting en daardoor uitspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater.

De provincie geeft al langere tijd ondersteuning aan de teelt

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/120,-d-,000-voetbalvelden-mais.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Wed, 07 Feb 2018 10:23:00 +0100
Brabantse subsidie bierbrouwerij Oosterhout - Provincie Noord-Brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1160168-brabantse-subsidie-bierbrouwerij-oosterhout-provincie-noord-brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1160168-brabantse-subsidie-bierbrouwerij-oosterhout-provincie-noord-brabant Brabantse subsidie bierbrouwerij Oosterhout - Provincie Noord-Brabant

Eigenaar Joop Gloudemans: “We gaan met dit geld de buitenkant opknappen. De gevel restaureren, kozijnen opknappen en het dak repareren. Dat is hard nodig, dus dit geld wordt heel erg goed besteed. We zijn er echt heel blij mee.”

PDM

De Gecroonde Bel begon ooit als brouwerij, en kreeg daarna verschillende bestemmingen. Zo werden hier jarenlang de bekende PDM- banden voor videorecorders gemaakt. Gloudemans kocht het pand 25 jaar geleden om er zijn bedrijf in zonweringen te huisvesten. “Dat verkochten we enige jaren geleden. Nu zijn er meerdere bedrijven in gevestigd. Tien Brabantse monumenten krijgen in totaal ruim 3 miljoen

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/brabantse-subsidie-bierbrouwerij-oosterhout.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Mon, 05 Feb 2018 08:52:00 +0100
Gouden Duim voor Bettina Heefer van Hart4All http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1159759-gouden-duim-voor-bettina-heefer-van-hart4all http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1159759-gouden-duim-voor-bettina-heefer-van-hart4all
Gouden duim voor Bettina Heefer

Reden voor gedeputeerde Henri Swinkels om haar de Gouden duim van de provincie Noord-Brabant te geven.
“Al jaren is Bettina de drijvende kracht achter Hart4All. Ze zocht de goede mensen om zich heen, heeft veel hulp, maar uiteindelijk is zij het hart van de stichting. Ze werft fondsen, schrijft brieven, regelt bijeenkomsten, benadert alle regio's in Nederland waar de stichting nog niet actief is (en met succes!). Kortom: ze doet eigenlijk alles. En dat met mateloos enthousiasme en tomeloze inzet. Daardoor weet ze iedereen die ze tegenkomt te inspireren”, meldde Harm van der Pas, die Bettina nomineerde. Hij

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/gouden-duim-bettina-heefer.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Fri, 02 Feb 2018 13:11:00 +0100
Komomleiding Haps officieel open - Provincie Noord-Brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1159681-komomleiding-haps-officieel-open-provincie-noord-brabant http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1159681-komomleiding-haps-officieel-open-provincie-noord-brabant Komomleiding Haps officieel open - Provincie Noord-Brabant

Ze onthulden 2 bomen die symbool staan voor nieuw leven voor de kern van Haps. De komomleiding is een gezamenlijk project van de provincie Noord Brabant en de gemeente Cuijk.

Gedeputeerde Christophe van der Maat: "Het doorgaande verkeer kan sinds 21 december al over de nieuwe weg rijden en hoeft dus niet meer door de kern van Haps heen. Zo zorgen we ervoor dat de doorstroming op de provinciale weg N264 sterk verbetert en de dagelijkse files bij de aansluiting met de A73 oplossen. Maar belangrijker vind ik dat de veiligheid en de leefbaarheid in het dorp zo echt toeneemt."

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/komomleiding-haps-officieel-open.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Fri, 02 Feb 2018 07:34:00 +0100
Marcel Fränzel benoemd tot waarnemend burgemeester Oosterhout http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1159610-marcel-fränzel-benoemd-tot-waarnemend-burgemeester-oosterhout http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1159610-marcel-fränzel-benoemd-tot-waarnemend-burgemeester-oosterhout

Marcel Fränzel is bestuurskundige, was docent, directielid van een streekschool en 8 jaar wethouder in de gemeente Amersfoort. Hij was van 2002 tot 2013 burgemeester van Woensdrecht. Nadien was hij ook waarnemend burgemeester van de gemeente Noord-Beveland (2014-15), Veghel (2016) en Meierijstad (2017).

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/commissaris-van-de-koning--benoemt-marcel-franzel-als-waarnemend-burgemeester-in-oosterhout.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Thu, 01 Feb 2018 17:55:00 +0100
Agrofoodpluim voor Dutch Quinoa Group http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1159592-agrofoodpluim-voor-dutch-quinoa-group http://www.nieuwstwitter.nl/eindhoven-nieuws/1159592-agrofoodpluim-voor-dutch-quinoa-group Agrofoodpluim voor Dutch Quinoa Group

Daarmee ontvangt het Brabantse Dutch Quinoa Group de Agrofoodpluim. Ondernemer Rens Kuijten is al heel lang geïntrigeerd door quinoa: “Rond 2001 deed ik in het melkveebedrijf van mijn familie in Sterksel onderzoek naar nieuwe voedergewassen. Een test liet zien dat quinoa goed groeide op de zandgrond, weinig gewasbeschermingsmiddelen nodig had, gunstig was voor de bodemkwaliteit en voedzaam voor de koeien. Hoewel we er toen niet mee verder gingen, bleef dit wel in het achterhoofd zitten.” Kuijten specialiseerde zich in zijn vrije tijd en kreeg uiteindelijk zelfs een onderzoeksbeurs. Tijdens een sabbatical reisde hij de wereld over en onderzocht of een Nederlandse

...

Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/februari/agrofoodpluim-voor-dutch-quinoa-group.aspx

]]>
flvd_paul@pjpprojects.nl (Feed) Eindhoven Nieuws Thu, 01 Feb 2018 13:01:00 +0100