Advertentie

Samsung S6 Edge Image Banner 300 x 250

Salarisadministrateur - Becoss

Organisatie
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 41.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. Opdracht
Werkzaamheden ten behoeve van de salarisadministratie bestaan onder andere uit:
- Tijdig en correct verzorgen van de maandelijkse salarisverwerking;
- Zorgdragen voor een juiste salarisberekening;
- Het uitvoeren van diverse controles m.b.t. WKR, pensioenafdrachten, loonaangifte, uitkeringen, salariskortingen, toelagen enzovoorts;
- In het algemeen
 

Cognos ontwikkelaar - Becoss

De afdeling Onderzoek en Business Intelligence Het dienstencentrum Onderzoek en Business Intelligence (O&BI) valt onder de kolom I&A. Onderzoek en Business Intelligence levert kennis en informatie die nodig is voor verantwoorde beleidsvorming over Rotterdam en voor het besturen van de stad en het concern. OBI levert deze kennis en informatie door: het doen van onderzoek het analyseren en beschikbaar stellen van verzamelde informatie. door leveren van standaardrapportages of automatisch bijgewerkte dashboards. De onderzoeksteams van OBI voeren onderzoeksprojecten uit en doen eenmalige of periodieke analyses (Monitors) op data over Rotterdam en het concern Het business intelligence team van OBI realiseert de
 

Productiemedewerker SPOED - Becoss

Voor onze opdrachtgever in Oosterhout zoeken wij een allround productiemedewerker. Het betreft een fulltime functie in 2-ploegendienst.
 

Projectsecretaris - Becoss

Achtergrond Voor het dossier Rotterdam The Hague Airport zoeken wij ondersteuning door een (project)secretaris. De aandacht en werkzaamheden zullen zich vooral afspelen rondom een nieuw luchthavenbesluit. Dit heeft uiteenlopende gevolgen voor Rotterdam en leidt daardoor tot verschillende beleidsmatige vraagstukken waarover directie en bestuur geadviseerd worden. Denk daarbij aan ruimtelijke ordening, milieu (geluidhinder, luchtverontreiniging), gezondheid, economie en verkeer en vervoer. Daarnaast is het komend luchthavenbesluit aanleiding voor verschillende initiatieven in relatie tot de luchthavenactiviteiten die met regionale partners worden opgepakt. Denk hierbij aan het verminderen van hinder en het verbeteren van communicatie en economische voordelen. Hiermee gaat gepaard veelvuldig overleg met
 

Secretaresse - Becoss

Cluster Werk en Inkomen De afdeling Toetsing en Toezicht beoordeelt de eerste aanvraag en de rechtmatigheid van uitkeringen van alle Rotterdammers. Tevens vorderen zij ten onrechte verstrekte uitkeringen terug en verhalen eventuele bijstand terug bij onderhoudsplichtigen. Dit doen we met ongeveer 300 medewerkers. Afdeling Toetsing en Toezicht bestaat uit 12 teams, een afdelingsmanager, twee unit managers en momenteel 1 secretaresse. Ter aanvulling zoeken we nu een secretaresse die ons managementteam kan ondersteunen en diverse afdeling ondersteunende taken kan uitvoeren De functie Je beheert de agenda van de manager, plant afspraken en bewaakt zo nodig de afhandeling daarvan, zorgt dat relevante
 

Financieel medewerker Team Heronderzoeken - Becoss

Het Team Heronderzoeken verricht jaarlijks 6.000 onderzoeken. Zij onderzoekt bij lopende uitkeringen, verstrekt in het kader van de Participatiewet en de IOAW, of werkzoekenden (nog) recht hebben op een uitkering en bepaalt de hoogte daarvan. Om deze doelstelling te kunnen bereiken, moet het team, dus een teamlid flexibel inzetbaar zijn, beschikken over teamspirit en zeer resultaat gericht zijn. Het team bestaat uit administratief medewerkers, kwaliteitsmedewerkers en inkomensconsulenten. Om de uitvoering te ondersteunen in de financiële afwikkeling van de onderzoeken en het invoeren van de noodzakelijke mutaties in het uitkeringssysteem Socrates, is er in het team een Financieel Medewerker aangesteld. De
 

Supervisor Frontoffice Burgerzaken - Becoss

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling
 

Medewerker Secretariaat - Becoss

Organisatie ODRU
De Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) ondersteunt vijftien gemeenten en andere overheden in de regio Midden-Nederland bij de uitvoering van milieu- en omgevingstaken. Dat doen we met een breed scala aan producten en diensten op het terrein van o.a. bodem, bouw- en woningtoezicht, vergunningen en meldingen, geluid en lucht, klimaat, energie en duurzaamheid, natuur- en milieueducatie, ruimtelijke ordening en toezicht en handhaving. Bij ons werken 140 mensen. Opdracht
De medewerkers van het secretariaat van ODRU zorgen er samen met hun collega’s van DIV voor dat de teams binnen de organisatie optimaal worden ondersteund bij hun administratieve en secretariële werkzaamheden.
 

Inkoper sociaal domein in opleiding

Aanleiding De gemeente Rotterdam wil aanstormend talent (junioren) binnen inkoop in het sociaal domein graag een kans bieden om werkervaring op te doen en zich snel te ontwikkelen binnen het sociale domein. We vragen een opleidingsprogramma van  3 x 8 maanden dat speciaal is opgesteld voor de combinatie contractmanagement/inkoop & het sociaal domein (breed) bij een gemeente en een zorgaanbieder Hiervoor wil de Gemeente een samenwerking aangaan met een marktpartij om de juiste kandidaten een kans te bieden ervaring op te doen binnen de gemeente Rotterdam.. Van de marktpartij wordt verwacht dat zij een rol speelt bij het opleiden, trainen
 

Jurist Wet natuurbescherming - Becoss

Jurist Wet natuurbescherming Je toetst vergunningzaken op het gebied van de Wet natuurbescherming Je behandelt met het vakteam complexe zaken op voornoemde rechtsgebieden Je stelt verweerschriften op in bezwaar en beroep en vertegenwoordigt het bevoegd gezag in rechte Je adviseert over juridische vragen van het management en het vakteam Groen Wij vragen Een betrouwbare en resultaatgerichte jurist die diplomatiek kan optreden en van doorpakken weet Afgestudeerd WO recht, richting staats- en bestuursrecht Minimaal drie jaar vakgerichte ervaring met de Wet natuurbescherming Ervaring met het zaakgericht werken in een digitaal zaaksysteem Kennis van de beleidsontwikkelingen op het rechtsgebied Klantgerichte open communicatie
 

Medewerker Voorzieningenadministratie - Becoss

Bij het Sociaal domein zijn wij op zoek naar een enthousiaste Medewerker voorzieningenadministratie 24 tot 32 uur per week. Als medewerker voorzieningenadministratie A verzorg je zelfstandig de verschillende administraties (Jeugdwet en Wmo) en vooral het opstellen en verwerken van berichtenverkeer in Suites (301/303/305/307/315). Je stelt mede aanwijzingen op voor de verwerking en toepassing van gegevens. Je bewaakt de kwaliteit en het overzicht van administraties, signaleert knelpunten en doet verbetervoorstellen. Daarnaast controleer en analyseer je gegevens en draag je zorg voor de totstandkoming van (periodieke) rapportages, overzichten en verantwoordingsdocumenten. Je beoordeelt gegevens op van toepassing zijnde regelgeving en adviseert mede over
 

Schoonmaakmedewerker Oosterhout - Becoss

Voor een van onze klanten in de regio Oosterhout zijn we op zoek naar een schoonmaakmedewerker. Het is belangrijk dat je oog hebt voor detail en het werk ziet liggen. Daarnaast ben je flexibel ingesteld en kan je zelfstandig maar ook in groepsverband werken. Je bent gedreven en niet vies van hard werken. De werkzaamheden vinden plaats van maandag t/m vrijdag, van 7.30 - 9.30 uur. Het betreft in eerste instantie een invalfunctie voor week 25-26 en week 31-32. De werkzaamheden vinden plaats in een hotel. Er is kans op uitloop naar meer uren. Functie-eisen
- Ervaring als schoonmaakmedewerker
- Oog
 

Recruiter - Becoss

Organisatie
Inwoners, ondernemers, maatschappelijke instellingen en gemeente: samen zijn we Nijkerk, een dynamische gemeente met 41.000 inwoners. Als gemeentelijke organisatie faciliteren we initiatieven van de samenleving en zoeken de samenwerking. Onze organisatie bestaat uit slagvaardige zelfsturende teams die plaats en tijd onafhankelijk werken. Werk je bij ons, dan ben je een zelfstandige, ondernemende en flexibele professional. Je gaat het team financiën helpen bij het opstellen van de Programmabegroting 2019. Opdracht
Wij zoeken de recruiter die ons kan ondersteunen bij de uitdaging van onze organisatie om nieuwe collega’s te vinden en te binden, collega’s die passen bij de zelfsturende organisatie en
 

Archiefmedewerker - Becoss

Gemeente Hilversum, een uitdagende werkgever in de Mediastad in het groen
De gemeente Hilversum luistert aandachtig naar de vraagstukken die haar burgers, bezoekers en bedrijven aan de orde stellen. We zoeken actief de dialoog op met onze inwoners en partners. We helpen hen om oplossingen te vinden. Soms door in coproductie samen te werken. En soms door de regie te voeren. Zo werken we aan een zelfredzame samenleving. Die samenleving verandert echter steeds sneller. Van ons wordt verwacht dat wij effectief en tijdig kunnen inspringen op nieuwe eisen en wensen. Hiervoor hebben we een netwerkorganisatie gebouwd. Daarin werken ruim 600
 

Projectleider Inrichten Service+ - Becoss

Ga jij mee met de verandering om van een doelgroep gerichte organisatie te veranderen naar een meer klantvraag gerichte organisatie. In het kort
Opdracht: Projectleider inrichten Service+
Locatie: Utrecht
Startdatum: z.s.m.
Duur: 2,5 maand (half juli)
Uren per week: 12-16 uur Dit ga je doen als Projectleider Inrichten Service+
Klantenservice is vol in beweging. Binnen het interne programma Samenvoegen Centrales zijn we bezig met een herinrichting van de bestaande afdelingen Consumenten, Zakelijk, International, NS Onderweg en Spoordeelwinkel. Van een doelgroep georiënteerde organisatie veranderen we naar een meer klantvraag gerichte inrichting. Hierdoor kunnen we beter aansluiten bij de klant en bijdragen
 

Beleidsadviseur/projectleider Afval - Becoss

Organisatie
Rijswijk is een sterke groeigemeente in de directe nabijheid van grote steden en koestert zijn eigenheid. De stad is modern én historisch maar ook druk én rustig, grijs én groen. Bijna een vijfde van Rijswijk bestaat uit parken en plantsoenen. Daar tegenover staat de hoogbouw van de wederopbouwwijken, het winkelcentrum In de Bogaard en het uitgestrekte bedrijventerrein Plaspoelpolder. De gemeentelijke organisatie bestaat uit ongeveer 430 medewerkers. Rijswijk is een zeer interessante werkomgeving in het ‘stedelijke hart’ van de Randstad. Het heeft een overzichtelijke schaal, maar kent tevens ook veel dynamiek en complexe stedelijke opgaven. Ideaal om jouw werkervaring te
 

Matchmaker - Becoss

Organisatie
Gemeente Leidschendam-Voorburg is een ambitieuze organisatie met ca. 650 medewerkers die zich de komende jaren ontwikkelt naar een regie-organisatie. Veel van de taken die we nu nog als vanzelfsprekend zelf doen, worden dan geheel of gedeeltelijk door andere partijen gedaan, of we doen ze samen met andere gemeenten. Als gemeente hebben we vorm gegeven aan het nieuwe werken. We hebben geen vaste werkplekken meer, zijn zo goed als papierloos, we mailen veel minder en zoeken bewust de verbinding met elkaar. Dat doen we onder het motto: Vertrouwen, Verbinden en Verantwoordelijkheid. Opdracht
Voor de groep statushouders binnen onze gemeente zijn
 

Teammanager Ruimte, team Gebiedsontwikkeling - Becoss

Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling is.
 

Financieel adviseur - Becoss

Werken bij de gemeente Breda De veranderende wereld vraagt om flexibiliteit, creativiteit en nieuwe vormen van organiseren. Door mee te bewegen op de ontwikkelingen in de stad, hier pro- actief op in te spelen maken we samen, met inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners een sterk en aantrekkelijk Breda. Onze rol als overheid verandert mee. Van zorgen voor naar zorgen dat. Dit vraagt van ons om continu vanuit de klant, vanuit de opdracht (van groot tot klein) en als één organisatie te denken en handelen in mogelijkheden. We zetten menskracht en middelen flexibel in naar gelang de opgaven en organiseren ons
 

Senior Java Ontwikkelaar - Becoss

Gemeente Rotterdam
Het Expertisecentrum Systeemontwikkeling (ESO) is leverancier van het concern Rotterdam voor maatwerkoplossingen om de dienstverlening o.a. naar burger en bedrijfsleven te verbeteren. Het is een kennisorganisatie en partner voor haar opdrachtgevers. ESO ontwikkelt software volgens de agile principes met de nieuwste methoden en technieken binnen de kaders van de concernarchitectuur. De organisatie telt 24 java developers Programmeren is je passie, en je vindt het mooi om voor een wereldstad oplossingen te verzinnen om de burger beter van dienst te zijn en efficiencywinst voor de stad te realiseren. De functie?
Je bent onderdeel van een zelfsturend Scrum team dat
 

Specialist Civiel- en Vastgoedbeheer Junior

Organisatie
Bouw mee met de gemeente Westland. De gemeente Westland is met ruim 100.000 inwoners één van de dertig grootste gemeenten in Nederland. Met haar duurzame en innovatieve glastuinbouwcluster is de gemeente Westland een belangrijke economische motor. Op een inspirerende manier biedt de gemeente Westland haar inwoner ruimte, rust, groen en woonomgevingen met aantrekkelijke recreatiemogelijkheden en voorzieningen. Een vitale economie en een bloeiend verenigingsleven zorgen voor een dynamische en actieve gemeente. Slagkracht, ambitie, innovatie en professionaliteit, dat zijn de kernbegrippen waar het in Westland om draait! De organisatie
Gemeente Westland is een uitdagende en eigentijdse werkgever, die continu in ontwikkeling
 

Security Manager (coördinator) - Becoss

Ontwikkeling en Projecten
De afdeling Ontwikkeling & Projecten, onderdeel van de directie IIFO (Informatie, Innovatie, Facilitair en Onderzoek), houdt zich bezig met projectleiding, advisering, security, systeem- & softwareontwikkeling en projectondersteuning. Jouw rol Als Security Manager definieer je de ICT beveiligingsmaatregelen voor de verschillende clusters binnen de gemeentelijke organisatie. Je doet dit op basis van vastgesteld beleid, wettelijke vereisten en de wensen van de clusters. Hierbij houd je rekening met zaken als het ICT beveiligingsdreigingenbeeld, trends die je signaleert, de gemeentelijke ICT organisatie en toekomstige ontwikkelingen. Je coördineert en toetst de implementatie van ICT beveiligingsmaatregelen en draagt zorg voor een beveiligingsniveau dat
 

Programmamanager Co-creatie - Becoss

Afdeling bestuurlijke en strategische advisering De afdeling Bestuurlijke & Strategische Advisering (BSA) richt zich op hoogwaardige, integrale advisering van clusterdirectie, wethouder en bestuur. Dit doet de afdeling op het gebied van strategie en beleidsontwikkeling, arbeidsmarktontwikkeling, onderzoek, bestuursondersteuning en -advies, directieondersteuning en -advies, programmamanagement en informatie-management. De taken die deze afdeling uitvoert liggen met name op het vlak van ‘richten’, wat aangeeft dat de afdeling een strategische adviesrol heeft vanuit een externe oriëntatie. De afdeling BSA vertaalt externe en interne bestuurlijke, politieke, sociale en arbeidsmarkt gerelateerde ontwikkelingen die gekoppeld zijn aan het primaire proces van het cluster naar een concreet advies.
 

Bijbaan online slagerij - Becoss

Wij zijn voor onze opdrachtgever in Langenboom op zoek naar een medewerker voor in een online slagerij. Het betreft een functie waarbij je 10 uur per week werkt. Deze uren mag je zelf indelen. De werkzaamheden Je gaat je bezighouden met: Voorbereiden van vlees en vleeswaren Vacumeren Het verzendklaar maken van bestellingen Schoonmaakwerkzaamheden Alle overige voorkomende werkzaamheden Jouw profiel Je bent een aanpakker; Je bent 10 uur per week beschikbaar; Ervaring is niet nodig, wel wil je graag werken en ervaring opdoen; Je bent woonachtig in de regio Langenboom. Opdrachtgever Onze opdrachtgever is een online slager met een groot assortiment
 

Schoonmaakmedewerker - Becoss

Voor onze klant in Oss zijn we op zoek naar een schoonmaakmedewerker. Het is belangrijk dat je oog hebt voor detail en het werk ziet liggen. Daarnaast ben je flexibel ingesteld en kan je zelfstandig maar ook in groepsverband werken. Je bent gedreven en niet vies van hard werken. De werkzaamheden vinden plaats op maandag t/m vrijdag van 12.00 - 13.45 uur. Op dinsdag werk je ook nog van 14.00 - 15.15 uur. Er is kans op uitloop naar meer uren. Functie-eisen - Ervaring als schoonmaakmedewerker
- Oog voor detail
- Woonachtig in de regio Oss
- Je bent flexibel