Follow @eindhoven_nt

Om de doorstroming, veiligheid en leefbaarheid op en nabij de provinciale weg tussen Veghel en Asten te verbeteren, heeft de provincie met breed draagvlak van bestuurders uit de regio vorig jaar gekozen voor een robuuste en toekomstvaste oplossing voor de N279. Dit houdt in dat: de aansluitingen en kruisingen van de N279 ongelijkvloers worden gemaakt de N279 voor nu grotendeels 2x1-baans blijft bij Helmond wordt de N279 om de wijk Dierdonk gelegd bij Veghel wordt het huidige tracé uitgebreid naar 2x2 rijstroken met gelijkvloerse aansluitingen. Hierbij worden de maatregelen zo aangelegd dat een eventuele verbreding naar 2x2 op termijn zonder...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/inspraak-ontwerp-inpassingsplan-n279-veghel-asten
 
Afbeelding: visualisate van de fiets-/spoorbrug Baardwijkse Overlaat Alle ruim 200 indieners van een zienswijze krijgen een reactie. Vrijdag 25 mei legden Gedeputeerde Staten de inpassingsplannen voor GOL-Oost en GOL-West ter vaststelling voor aan Provinciale Staten. Die nemen daarover 29 juni een besluit. Compleet pakket Gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte): “We hebben veel tijd genomen om een compleet beeld te krijgen van alle belangen, wensen, ideeën en overwegingen die in het gebied spelen, en om al die inbreng goed af te wegen. Hoewel we niet iedereen tevreden hebben kunnen stellen, heeft de input vanuit de omgeving wel op veel plekken tot...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/provincie-besluit-over-plan-gebiedsontwikkeling-oostelijke-langstraat
 
Slimmer samenwerken van alle betrokken partijen is daarbij belangrijk. Ook het publiek zou een belangrijkere rol moeten spelen in het ‘horen, zien en melden’ van verdachte situaties. ‘Het buitengebied is van ons allemaal. We moeten hier veel slimmer en effectiever samenwerken om het criminelen moeilijk te maken. Als we zo doorgaan, lachen ze ons gewoon uit’ aldus Van de Donk. Illegaal gedrag Hij sprak donderdag, samen met gedeputeerde Johan van den Hout (Natuur, Water en Milieu) voor een gehoor van meer dan 200 deelnemers, onder wie een groot aantal toezichthouders en bijzondere opsporingsambtenaren van gemeenten, waterschappen en natuurbeheerorganisaties. Deze groep krijgt...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/toezicht-in-buitengebied-vraagt-om-slimmer-samenwerken
 
Met deze jaarlijkse collecte haalt het Cultuurfonds geld op voor cultuur en natuur in de regio, onder het motto 'Houd cultuur en natuur levend!' Verdeling opbrengst De helft van de opbrengst van de Anjeractie is voor de clubkas van de collecterende vereniging. De andere helft is bestemd voor projecten op gebied van cultuur, natuur en wetenschap binnen de regio.
Mede dankzij de Anjeractie opbrengst kon het Prins Bernhard Cultuurfonds Noord-Brabant in 2017 maar liefst 337 projecten op het gebied van cultuur en natuurbehoud ondersteunen. In totaal was daarmee een bedrag van bijna € 1.8 miljoen gemoeid.
www.cultuurfonds.nl/noordbrabant Voor...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/anjeractie-cultuurfonds
 

Tropische goudbes in Brabantse achtertuin

Mulders Sierteelt begon met een niet-eetbare variant van de goudbesplant: de Physalis Alkekengi, bekend om zijn oranje lampionnen. Tests met de eetbare variant wilden niet vlotten. Tot ze in Brazilië een gaucho tegenkwamen die hen een zaadsoort kon leveren van de eetbare variant die wél goed groeit en rijpt in het Nederlandse klimaat. José Mulders: “We vertelden dat we physalis-teler waren en bij de volgende stop op de tocht schotelde de gaucho ons schalen vol goudbessen voor. Hij was trots. Sindsdien levert hij het zaad voor de eetbare Physalis Peruviana. Deze groeit in korte tijd heel mooi uit en van...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/tropische-goudbes-in-brabantse-achtertuin
 

Meld u aan voor Klimaattop Zuid

Doel van de klimaattop is om krachten te bundelen en vaart te zetten achter alle inspanningen die nu al op veel plaatsen worden gedaan. De netwerkbijeenkomst biedt ook mogelijkheden om elkaar te inspireren en te komen tot nieuwe creatieve vormen van aanpak. Aan het eind van de dag moet er een zo concreet mogelijk actieprogramma liggen, dat namens Zuid-Nederland kan worden aangeboden aan minister Wiebes van Economische Zaken en Klimaat. Zo kan de opbrengst van Klimaattop Zuid een bijdrage leveren aan de realisatie van het landelijke klimaatakkoord. Aanmelden en programma De Klimaattop Zuid vindt plaats op maandag 4 juni 2018...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/meld-u-aan-voor-de-klimaattop-zuid-4-juni.aspx
 

Randweg Baarle kan geheel worden aangelegd

De gemeenten Baarle-Hertog en Baarle-Nassau, het Vlaams Gewest en de provincies Antwerpen en Noord-Brabant werken samen aan de gefaseerde realisatie van de Randweg Baarle. Gedeputeerde Christophe van der Maat: “We hebben als provincie Noord-Brabant altijd vertrouwen gehad in de goede afloop van de juridische procedures. Daarom waren we ook al begonnen met de aanleg van het eerste deel van de randweg. Dankzij de inzet van onze Vlaamse collega-overheden is het plan in zijn geheel definitief en staat niets de aanleg van de tweede fase meer in de weg. Het is goed nieuws voor de inwoners van de beide Baarle’s die...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/randweg-baarle-kan-geheel-worden-aangelegd.aspx
 
De gemeenteraden van beide gemeenten kunnen dit doen tot en met 29 augustus. In het herindelingsontwerp staan de uitgangspunten voor de nieuwe gemeente op alle belangrijke thema’s, zoals wonen, sociaal domein, mobiliteit, cultuur en sport, dorps- en wijkraden etc. Het landelijke karakter van Nuenen c.a. en het stedelijk karakter van Eindhoven vullen elkaar goed aan en moeten behouden blijven. Daarover zijn Nuenen c.a. en Eindhoven het eerder eens geworden in een gezamenlijk ‘Verdiepingsdocument’. Dit betekent onder andere dat de groene buffers niet volgebouwd worden en dat er geen hoogbouw in Nuenen komt. De visies op het sociaal domein van de...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/herindelingsontwerp-nuenen-eindhoven-vastgesteld.aspx
 
Foto: Renate Beense ‘Pia Meuthen heeft Brabant verrijkt met zinnenprikkelende voorstellingen van ongekende zeggingskracht’, aldus juryvoorzitter Esmeralda Huizen.
Met haar gezelschap Panama Pictures biedt Meuthen een hoogst oorspronkelijke mix van dans, circus en muziektheater. Per voorstelling wordt een nieuw universum opgetrokken. Voorstellingen met een eigen handschrift en aanpak, die improviserend tot stand komen op basis van gedegen research. Dans en beweging, vervlochten met klassieke muziek, elektronische beats en zang. Op straat, op locatie, in het theater en natuurlijk vanuit thuishaven Verkadefabriek in ’s-Hertogenbosch. Grenzeloos Pia Meuthen is grenzeloos in vele opzichten. Haar tourschema strekt zich uit van Europa tot...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/cultuurprijs-voor-pia-meuthen.aspx
 

Brabants eerste snelheidsmeter met beloning

De Dijksestraat is een 30-km zone, waar in 2017 al twee ‘gewone’ snelheidsmeters hingen. Destijds overschreed 64% van de auto’s de maximumsnelheid. Reden voor de gemeente om het eens anders aan te pakken en deze snelheidsactie van NUL verkeerdoden Brabant in te zetten. De snelheidsmeterspaarpot blijft 3 weken in Helmond staan. Daarna gaat de meter naar straten in andere Brabantse gemeenten. Hoe werkt de spaarpot? Iedere bestuurder van een motorvoertuig die zich aan de snelheidslimiet houdt en de snelheidsmeter passeert, zorgt ervoor dat er geld in de spaarpot komt. Dit is direct zichtbaar op het bord. De provincie Noord-Brabant is...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/brabants-eerste-snelheidsmeter-met-beloning.aspx
 
De fietstochten voeren langs verschillende kijkpunten, waar met banners wordt getoond waar de windmolens komen te staan en hoe ze er in het landschap uitzien. Iedere fietsexcursie is ongeveer 10 kilometer lang en gaat naar één van de drie geplande windmolenclusters. De excursies vertrekken om 16.00 uur, vanaf de volgende locaties: Startpunt fietsroute knooppunt Klaverpolder: parkeerplaats station Lage Zwaluwe, Westelijke Parallelweg, Zevenbergschen Hoek. Startpunt fietsroute knooppunt Zonzeel / locatie Nieuwveer: café Elsakker, Nieuwveerweg 2, 4841 KA Prinsenbeek Startpunt fietsroute knooppunt Galder / Hazeldonk: parkeerplaats Galderse meren, Rijsbergsebaan 15, Breda Ook gedeputeerde Erik van Merrienboer (Ruimte) neemt deel aan de fietstocht...Lees meer http://www.brabant.nl/actueel/nieuws/2018/mei/fietsexcursie-langs-windmolenlocaties-a16.aspx