Subsidie voor projecten gericht op migranten ouderen

De projecten moeten op een directe manier gericht zijn op het aanzetten tot meer sociaal contact en meer sociale participatie en/of meer bewegen en vergroten van mobiliteit. Het maximaal aan te vragen bedrag is € 150.000. De looptijd van een project moet liggen tussen 1 juli 2017 en 1 november...

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/subsidie-voor-projecten-gericht-op-migranten-ouderen/580