Limburgse subsidies voor instandhouding en bescherming erfgoed

Voor subsidie komen uitsluitend de volgende monumenten in aanmerking: agrarische gebouwen;industriële complexen;kloosters;molens;kastelen;kerken;andere grotere monumentale complexen. Het subsidiebedrag bedraagt maximaal 40% van de subsidiabele kosten met een minimum van € 25.000 en een maximum va......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/limburgse-subsidies-voor-instandhouding-en-bescherming-erfgoed/633