Ook in 2018 ruimte voor innovatie met behulp van de WBSO

In de op Prinsjesdag gepresenteerde Miljoenennota staan de plannen voor de S&O-afdrachtvermindering in 2018. De WBSO-systematiek brengt met zich mee dat de overheid de voordeelpercentages en-bedragen van de WBSO jaarlijks aanpast aan het budget. Binnen het WBSO-budget voor 2018 moet een overuitpu......

Lees meer https://www.tdw-advies.nl/nieuws/ook-in-2018-ruimte-voor-innovatie-met-behulp-van-de-wbso/634